Τα 3 στάδια κατασκευής πετυχημένων ιστοσελίδων

Πολύ συχνά συναντούμε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιστοσελίδες που δεν ανταποκρίνονται σε ένα αποδεκτό επίπεδο επαγγελματικής εικόνας. Ιστοσελίδες που σίγουρα δεν δημιουργούν καλή εικόνα για την επιχείρηση που παρουσιάζουν, υποτιμούν την αξία της επιχείρησης και αντί να την βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της, αντιθέτως την βλάπτουν.

Κοινός παρονομαστής αυτών των περιπτώσεων είναι ο κακός τρόπος παρουσίασης της επιχείρησης και των μηνυμάτων που θέλει αυτή να επικοινωνήσει προς το κοινό της. Ένας τρόπος παρουσίασης που θεωρείται πλέον και είναι ξεπερασμένος, και δημιουργεί σύγχυση, αφού δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά και ξεκάθαρα, και δεν λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι σημερινοί πελάτες καταναλώνουν περιεχόμενο (πχ. κινητά, αμεσότητα, έμφαση στις εικόνες κλπ).

Αν σκοπεύετε να φτιάξετε μια καινούργια ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας, συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, καθώς θα εξηγήσουμε στη συνέχεια ποια είναι τα τρία (3) απαραίτητα στάδια κατασκευής premium επαγγελματικών ιστοσελίδων.

Το έργο κατασκευής μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας δεν είναι απλή υπόθεση.

Τα στάδια που αναλύουμε στη συνέχεια θα σας βοηθήσουν να προσεγγίσετε το έργο της κατασκευής της ιστοσελίδας σας με τον σωστό τρόπο και να εφαρμόσετε τη σωστή μεθοδολογία, που θα εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια μεθοδολογία που η εμπειρία μας δείχνει πως οι περισσότεροι αγνοούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως βλέπουμε τόσο συχνά τόσο κακές ιστοσελίδες.

 

Σκοπός της ιστοσελίδας

Πριν αναλύσουμε τα 3 στάδια, θα πρέπει πρωτίστως να έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας τι θέλουμε να πετύχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Ποιος είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας που θέλουμε να κατασκευάσουμε;

Όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, άρα η ιστοσελίδα τους πρέπει να τους βοηθά στο σκοπό αυτό. Θα πρέπει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει την προσπάθεια εύρεσης νέων πελατών ή και επαναληπτικών πωλήσεων προς υφιστάμενους πελάτες.

Άρα, πρωτίστως η ιστοσελίδα θα πρέπει να πείθει. Θα πρέπει να πείθει για τη σοβαρότητα (και όχι σοβαροφάνεια) της επιχείρησης που παρουσιάζει, έτσι ώστε αυτή να αποτελεί μία από τις επιλογές του δυνητικού πελάτη, όταν αυτός θα είναι έτοιμος να αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα ή υπηρεσίες της.

Πώς μπορεί όμως μια ιστοσελίδα να είναι πειστική; Η απάντηση λέγεται «Στρατηγική Περιεχομένου». Θα εξηγήσουμε αμέσως μετά τι σημαίνει αυτό.

 

Στάδιο 1: Στρατηγική Περιεχομένου

Η Στρατηγική Περιεχομένου είναι το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο (χωρίς να υποτιμούμε τα άλλα δύο) της κατασκευής μιας πετυχημένης ιστοσελίδας.

Η στρατηγική περιεχομένου αναφέρεται – επί της ουσίας – στον τρόπο παρουσίασης της επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

Γιατί όμως η στρατηγική περιεχομένου είναι το κρισιμότερο στάδιο της κατασκευής ιστοσελίδων; Η απάντηση είναι απλή.

Η ιστοσελίδα είναι η online βιτρίνα της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι η πρώτη επαφή δυνητικών πελατών με την επιχείρηση και η πρώτη εικόνα που σχηματίζουν γι’ αυτήν.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείστε, αν έχετε κάποιο φυσικό κατάστημα ή αν πουλάτε υπηρεσίες, αν οι πελάτες σας σάς βρίσκουν μέσα από το internet ή μέσω συστάσεων ή μέσω άλλων προωθητικών καναλιών, θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας για να σας δουν και να αποκτήσουν μια πρώτη άποψη.

Το πώς παρουσιάζεστε μέσα από την ιστοσελίδα σας θα επηρεάσει την άποψη που θα σχηματίσουν για εσάς οι δυνητικοί σας πελάτες. Ακόμα και στις περιπτώσεις που βρίσκετε πελάτες μέσω συστάσεων, μία πειστική εικόνα της ιστοσελίδας σας θα ενισχύσει την έξωθεν καλή μαρτυρία και θα αυξήσει τις πιθανότητες μετατροπής αυτών των συστάσεων σε πραγματικούς πελάτες.

Ελπίζουμε να έχετε πειστεί για τη σπουδαιότητα του τρόπου παρουσίασης (ή της στρατηγικής περιεχομένου, με όρους marketing).

Ποιος όμως είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της Στρατηγικής Περιεχομένου; Αναμφισβήτητα, το Τμήμα Marketing της επιχείρησης.

Ο Marketer (ή ο Υπεύθυνος Marketing) θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να επικοινωνήσει και πώς να το επικοινωνήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η καλή γνώση του κοινού στο οποίο απευθύνεται, με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών (ανάγκες, προβλήματα, στόχοι, οράματα, φιλοδοξίες κλπ).

Ας μην ξεχνάμε ότι οι αγοραστές δεν αποφασίζουν το προϊόν που θα αγοράσουν με βάση τη λογική αλλά με βάση το συναίσθημα. Η γνώση λοιπόν ποιοτικών χαρακτηριστικών του κοινού – στόχου θα βοηθήσει στη δημιουργία του story-telling, που έχει ως σκοπό να τους αγγίξει σε κάποιο «ευαίσθητο» σημείο τους.

Το πρώτο στάδιο λοιπόν της Στρατηγικής Περιεχομένου απαντά στο τι και πώς θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Οργανώνει το περιεχόμενο σε σελίδες (home page, master pages και λοιπές εσωτερικές σελίδες) καταλήγοντας στο sitemap της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της κάθε σελίδας δομείται σε θεματικές ενότητες και η κάθε θεματική ενότητα εμπεριέχει τα κείμενα, τις εικόνες και άλλους τρόπους οπτικής επικοινωνίας.

Έχοντας απαντήσει στα παραπάνω, έχετε ολοκληρώσει το κρισιμότερο – και ίσως δυσκολότερο – στάδιο της κατασκευής μιας σωστής επαγγελματικής ιστοσελίδας, αυτό του σχεδιασμού της Στρατηγικής Περιεχομένου.

Συνοπτικά, θα πρέπει να έχετε:

  • Καταλήξει στην οργάνωση του περιεχομένου σε σελίδες και θεματικές ενότητες,
  • Προετοιμάσει τα κείμενα ανά θεματική ενότητα (τίτλοι, σλόγκαν, περιγραφές κλπ),
  • Μια πρώτη άποψη για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να δοθούν στον γραφίστα (στο επόμενο στάδιο) για τη δημιουργία του οπτικού υλικού (φωτογραφίες, εικονίδια, εικονογραφήσεις και άλλα γραφιστικά στοιχεία).

 

Στάδιο 2: Γραφιστικός Σχεδιασμός

Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα της Στρατηγικής Περιεχομένου αποτελούν το αναγκαίο υλικό για το γραφιστικό σχεδιασμό, δηλαδή την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας.

Στο σημείο αυτό, έχετε δύο επιλογές:

Επιλογή 1: Να αγοράσετε ή να βασιστείτε πάνω σε κάποιο έτοιμο template

Υπάρχουν πάρα πολλά έτοιμα templates στην αγορά σε πολύ οικονομικές τιμές. Μάλιστα, πολλά από αυτά είναι αρκετά μοντέρνα και σύγχρονα. Εκτιμούμε πως τουλάχιστον το 90% των ιστοσελίδων σχεδιάζονται στη λογική του έτοιμου template (ενός ή συνδυασμού περισσότερων templates).

Εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα υπόλοιπα στάδια, είναι αρκετά πιθανό να σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης.

Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας δύο βασικές αδυναμίες:

Πρώτον, η δημιουργία της ιστοσελίδας πάνω σε έτοιμα templates συνεπάγεται κάποιους περιορισμούς, τόσο στον τρόπο παρουσίασης – έτσι όπως αυτός έχει ήδη προδιαγραφεί – όσο και στις μελλοντικές τροποποιήσεις και προσθήκες, που σίγουρα θα χρειαστεί να κάνετε (καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ δυναμικό και τα δεδομένα αλλάζουν).

Δεύτερον, η ιστοσελίδα σας δεν θα έχει τη δική της ταυτότητα. Η δημιουργία ταυτότητας σε μια ιστοσελίδα είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του εξατομικευμένου Γραφιστικού Σχεδιασμού, που αναλύουμε αμέσως μετά.

Επιλογή 2: Εξατομικευμένος Γραφιστικός Σχεδιασμός

Η δεύτερη επιλογή που έχετε είναι να αναθέσετε τον οπτικό – γραφιστικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας σε κάποιον επαγγελματία εξειδικευμένο Γραφίστα. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για έναν εξατομικευμένο Γραφιστικό Σχεδιασμό.

Ο Γραφίστας είναι ο άνθρωπος που θα επιλέξει και θα επεξεργαστεί τις σωστές φωτογραφίες και τα λοιπά γραφιστικά στοιχεία (οπτικός μηχανισμός, χρωματότυπος, γραμματοσειρά, εικονογραφήσεις κλπ) εντός του πλαισίου που έχει ήδη τεθεί από τη Στρατηγική Περιεχομένου και τις κατευθύνσεις της.

Είναι ο άνθρωπος που θα κάνει το στήσιμο της κάθε σελίδας (home page, master pages και λοιπές εσωτερικές σελίδες) και θα αναδείξει οπτικά το περιεχόμενό της.

Το βασικό πλεονέκτημα του εξατομικευμένου Γραφιστικού Σχεδιασμού είναι ότι η ιστοσελίδα σας θα αποκτήσει τη δική της ταυτότητα. Θα έχει αυτό το «κάτι» που όταν κάποιος θα βλέπει έστω και ένα μέρος της, θα αναγνωρίζει αμέσως την ταυτότητά της και θα την ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Θα έχει αυτό το «κάτι» που θα εντυπωσιάζει θετικά και – σε συνδυασμό με τη σωστή Στρατηγική Περιεχομένου – θα πείθει τον επισκέπτη, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αγοράσει (όταν χρειαστεί) από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, αντί του ανταγωνισμού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά το στάδιο του Γραφιστικού Σχεδιασμού, o Marketer – ο οποίος έχει σχεδιάσει τη Στρατηγική Περιεχομένου – συνεργάζεται με τον Γραφίστα, του δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί, ενώ παράλληλα εποπτεύει το τελικό αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι η ιστοσελίδα σας θα επικοινωνεί αποτελεσματικά τα σωστά μηνύματα προς την αγορά, αποφεύγοντας τυχόν επικοινωνιακά λάθη ή αδυναμίες.

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο Γραφίστα

Ένα βασικό ερώτημα που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο γραφίστα.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε πως – όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα – όλοι οι γραφίστες δεν είναι το ίδιο ικανοί, ταλαντούχοι και δημιουργικοί. Υπάρχουν γραφίστες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και σπουδαίες γνώσεις στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας και άλλοι, που απλώς γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το Autocad και βασίζουν τη δουλειά τους σε έτοιμα γραφιστικά templates.

Ο γραφίστας που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει εμπειρία στο αντικείμενο του γραφιστικού σχεδιασμού ιστοσελίδων – και όχι απλά γενικότερη εμπειρία ως γραφίστας – καθώς ο γραφιστικός σχεδιασμός ιστοσελίδων προϋποθέτει επιπλέον ειδικές γνώσεις που σχετίζονται με στοιχεία λειτουργικότητας των σύγχρονων ιστοσελίδων και τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη (User Experience) σε σταθερές και κινητές συσκευές. Ο γραφιστικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να ικανοποιεί τα στοιχεία αυτά.

Σίγουρα, θα χρειαστεί να δείτε δείγματα της δουλειάς του Γραφίστα και να κρίνετε αν η ποιότητα και το ύφος της δουλειάς του, ταιριάζει με το δικό σας στυλ και τις δικές απαιτήσεις και προσδοκίες.

Η ολοκλήρωση του Γραφιστικού Σχεδιασμού ολοκληρώνεται με την παραγωγή αρχείων σε μορφή .pdf (ή .jpg), τα οποία παρουσιάζουν τις σελίδες της νέας σας ιστοσελίδας, έτσι όπως ακριβώς θα φαίνονται στις οθόνες.

Έτσι, ο επιχειρηματίας γνωρίζει πώς ακριβώς θα φαίνεται η ιστοσελίδα του και θα μπορεί να προβεί σε τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις, πριν ακόμα ξεκινήσει το έργο του developer.

 

Στάδιο 3: Κατασκευή Ιστοσελίδας (Web Development)

Έχετε προσέξει ότι μέχρι στιγμής, ενώ μιλάμε για την κατασκευής μιας ιστοσελίδας, και έχουμε καλύψει τα 2/3 αυτής, δεν έχουμε αναφέρει ακόμα την εμπλοκή του developer; Αναρωτιέστε γιατί;

Διότι πάνω απ’ όλα, η κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι έργο του Marketing και όχι του τμήματος IT ή κάποιου developer.

Διότι μόνο το Marketing είναι σε θέση να κατανοήσει μια επιχείρηση, τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, τα key selling points των προϊόντων της και το κοινό – στόχο στο οποίο απευθύνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να τα παρουσιάσει και να τα επικοινωνήσει αποτελεσματικά.

Για το λόγο αυτό, το Marketing θα πρέπει να έχει τη συνολική εποπτεία του έργου της κατασκευής μιας ιστοσελίδας μέχρι την ολοκλήρωσή της, ώστε να διασφαλίσει το επιθυμητό ποιοτικό αποτέλεσμα, μέσα από το Περιεχόμενο και τον Γραφιστικό Σχεδιασμό, όπως έχουμε αναλύσει.

Λέγαμε λοιπόν πως με την ολοκλήρωση του Γραφιστικού Σχεδιασμού, ο επιχειρηματίας βλέπει πώς ακριβώς θα φαίνεται η ιστοσελίδα του στις οθόνες. Αφού εγκριθεί ο Γραφιστικός Σχεδιασμός, ξεκινά το web development της ιστοσελίδας, ή με άλλα λόγια, ξεκινά ο developer να γράφει τον απαραίτητο κώδικα για να φαίνεται η ιστοσελίδα στις οθόνες σε πλήρη συμφωνία με τον Γραφιστικό Σχεδιασμό.

Το νερό έχει μπει πλέον στο αυλάκι και ο developer βάζει τις τελευταίες πινελιές για να βγει η νέα σας ιστοσελίδα στον αέρα. Επιτέλους!

Πλατφόρμα Κατασκευής Ιστοσελίδας

Πολλοί μας ρωτάνε σε ποια πλατφόρμα (ή αλλιώς Content Management System) είναι καλύτερο να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα.

Η απάντησή μας είναι ότι δεν έχει και τόση σημασία ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί, όσο ο developer που θα κατασκευάσει την ιστοσελίδα. Πλην ελαχίστων ειδικών περιπτώσεων, όλες οι πλατφόρμες κάνουν τη δουλειά. Όμως, αν γίνει σε Wordpress, ο developer θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το Wordpress. Αν γίνει σε Joomla, ο developer θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το Joomla, κ.ο.κ.

Μπορεί να υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα της μιας πλατφόρμας έναντι της άλλης, όμως δεν θα πρέπει να σας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Όταν καλείτε έναν υδραυλικό στο σπίτι σας, δεν εξετάζετε ποια εργαλεία χρησιμοποιεί. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να εξετάσετε ποια online εργαλεία χρησιμοποιεί ο developer;

Εδώ όμως υπάρχει μια εξαίρεση. Γνώμη μας είναι να μην επιλέξετε έναν developer που έχει αναπτύξει ένα δικό του Content Management System για να κατασκευάσει την ιστοσελίδα σας. Όχι γιατί δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του αλλά γιατί για κάθε μελλοντική αλλαγή ή προσθήκη που θέλετε να κάνετε, θα είστε δεσμευμένοι μαζί του, αφού κανείς άλλος developer δεν θα γνωρίζει τη δική του πλατφόρμα για να αναλάβει τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας και τις μελλοντικές τροποποιήσεις.

Τι θα γίνει λοιπόν αν – για τον οποιοδήποτε λόγο – δεν είστε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες του developer που επιλέξατε και θέλετε να τον αλλάξετε. Απλά, δεν θα μπορείτε. Τουλάχιστον μέχρι να κάνετε μια καινούργια ιστοσελίδα από την αρχή…

Κατασκευή Ιστοσελίδας από το μηδέν

Θα θέλαμε να τονίσουμε κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό για την επιλογή του developer σας, ειδικά στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τον εξατομικευμένο Γραφιστικό Σχεδιασμό (Στάδιο 2), αντί της δημιουργίας της ιστοσελίδας σας πάνω σε έτοιμα templates.

Τουλάχιστον το 90% των ιστοσελίδων που κατασκευάζονται σήμερα βασίζονται σε έτοιμα templates. Άρα, η μεγάλη πλειοψηφία των developers έχουν μάθει να κατασκευάζουν ιστοσελίδες πάνω σε έτοιμα templates.

Όμως, ο εξατομικευμένος Γραφιστικός Σχεδιασμός δεν πατά σε έτοιμα templates. Αντιθέτως, απαιτεί από τον developer να κατασκευάσει την ιστοσελίδα από το μηδέν.

Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλότερος και απαιτείται πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας (CMS) και των online εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Φροντίστε λοιπόν να επιλέξετε έναν developer που έχει εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων από το μηδέν. Δεν αρκεί να έχει γενικότερη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων πάνω σε έτοιμα templates – όπως έχουν οι περισσότεροι – καθώς θα χρειαστεί να αναδείξει επακριβώς το κάθε στοιχείο και την κάθε λεπτομέρεια του Γραφιστικού Σχεδιασμού.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε δύο ακόμη σημεία:

  1. Ιδιοκτησία του domain. Φροντίστε να αγοράσετε εσείς το domain της ιστοσελίδας σας και όχι ο developer σας. Το domain σας είναι το κλειδί της ιστοσελίδας σας, σας ανήκει και θα πρέπει να είναι στο όνομά σας. Μπορείτε πολύ εύκολα να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε domain και να προβείτε online στην αγορά του από κάποιον καταχωρητή domain της επιλογής σας. Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο εξ’ αυτών:
    1. Papaki
    2. Multihosting
  1. Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Προνοήστε ώστε το συμφωνητικό που θα υπογράψετε με τον developer σας, να αναφέρει ρητά ότι με την ολοκλήρωση του έργου, η ιδιοκτησία της νέας ιστοσελίδας θα ανήκει σε εσάς και θα έχετε την πλήρη κυριότητά της, θα μπορείτε να ζητήσετε τα αρχεία της ιστοσελίδας σας για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση, θα μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε οποιαδήποτε εταιρία φιλοξενίας επιθυμείτε, καθώς και να την συντηρείτε με προγραμματιστή – developer της δικής σας επιλογής.

Δυστυχώς, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με περιπτώσεις όπου τα δύο προαναφερόμενα σημεία δεν είχαν εξασφαλιστεί, με απρόβλεπτες και δυσάρεστες συνέπειες για τον επιχειρηματία. Προνοήστε λοιπόν για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

 

Κόστος Ιστοσελίδας

Πιθανότατα, αναρωτιέστε για το κόστος κατασκευής μιας ιστοσελίδας με τα τρία προαναφερόμενα Στάδια και την εμπλοκή αντίστοιχων εξειδικευμένων επαγγελματιών: marketer, γραφίστα και developer.

Σίγουρα, δεν είναι και η πιο οικονομική λύση.

Για να είστε σε θέση όμως να αξιολογήσετε το όποιο κόστος, αναρωτηθείτε πρώτα: πόσο θα άξιζε να έχετε μια ιστοσελίδα, η οποία να επικοινωνεί αποτελεσματικά τα σωστά μηνύματα και να πείθει τους δυνητικούς πελάτες σας, ώστε η επιχείρησή σας να αποτελεί μια από τις επιλογές τους όταν θα είναι έτοιμοι να αγοράσουν κάποιο από τα προϊόντα σας;

Με το σκεπτικό αυτό και έχοντας υπόψη όσα έχουμε αναφέρει στο άρθρο μας, αλλά και το διαθέσιμο budget σας, πιστεύουμε θα είστε σε πολύ καλύτερη θέση να πάρετε τη σωστή απόφαση και να διασφαλίσετε το ποιοτικό αποτέλεσμα της νέας σας ιστοσελίδας.